Fixed Ad campaign for bidding
Introduction

Tìm kiếm mức hiển thị cao và phân phối nhanh cho quảng cáo của bạn đối với tất cả người dùng đang hoạt động của chúng tôi với mức giá rất cạnh tranh?
Các chiến dịch quảng cáo cố định là hoàn hảo đối với những người quảng cáo đang tìm kiếm cách thức quảng cáo hiệu quả với những người xem duy nhất và tập trung vào một ngày cụ thể, với kết quả đảm bảo - mỗi một quảng cáo cố định của chúng tôi phân phối tới 30.000+ (#1-8 quảng cáo BAP) của người xem duy nhất trong ngày hiển thị (00:00 - 23:59 UTC).
Chúng tôi cũng không tự tăng giá giả tạo, bởi vì việc này hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu quảng cáo và quá trình thực hiện quảng cáo, thông qua sử dụng hệ thống đấu giá của chúng tôi.

Giá đấu giá của chúng tôi bắt đầu từ $50/quảng cáo một ngày, có nghĩa là khi có ít nhu cầu quảng cáo thì bạn sẽ có thể nhận 20.000+ lượt xem duy nhất đối với quảng cáo của bạn trong vòng 24 giờ với một mức giá chỉ $50.

Mỗi ngày bạn có thế đấu giá bất kỳ 8 "quảng cáo BAP", mà mỗi một người dùng của chúng tôi có thể xem mỗi ngày. Thiết lập đấu giá nâng cao - Các đấu giá sẽ đóng băng 1 giờ trước khi quảng cáo bắt đầu hiển thị (23:00 giờ UTC, vào ngày trước khi quảng cáo hiển thị) và các đấu giá hàng đầu sẽ tự hiển thị. Nếu bạn đấu giá cao hơn bạn sẽ được hoàn trả vào số dư của bạn vào thời điểm bạn trả giá cao hơn.

URL

Campaign setup

Viết ba dòng văn bản về thông tin doanh nghiệp của bạn.

Người dùng sẽ điền lại thông tin trước khi xem trang web của bạn. Vì vậy cho họ biết về những gì mà bạn muốn đề xuất, bạn muốn họ biết những gì. Thứ gì đó thú vị / độc đáo về doanh nghiệp của bạn / và tại sao họ nên sử dụng nó.

*Please enter between 6 and 30 characters of text and numbers only in the fields above. No formatting, punctuation, dollar signs etc. Just text and numbers. Short & simple statements about your business, that users will physically have to type out before viewing your website.

Bidding
Lựa chọn quảng cáo cố định để đấu giá cho một ngày cụ thể
Lựa chọn ngày hiển thị quảng cáo cố định mà bạn muốn đấu giá.

Lượt xem quảng cáo dự tính theo quảng cáo cố định, dựa trên kết quả gần đây:
- mỗi quảng cáo BAP #1-#8 phân phối 30.000+ lượt xem từ thành viên duy nhất
* Đấu giá một vài quảng cáo vào cung một ngày không có nghĩa là lượt xem duy nhất của bạn sẽ được nhân lên, nó chỉ đơn giản nghĩa là X số lượng lượt xem duy nhất sẽ được hướng tới mỗi quảng cáo không thích hợp với các quảng cáo khác.

Xin chú ý rằng lượt xem quảng cáo được phân phối bởi một quảng cáo cố định và có thể thay đổi, và lượt xem quảng cáo chỉ được ước tính dựa trên kết quả gần đây, mà sẽ được cập nhật thường xuyên để phản ánh thực trạng bắt đầu chính xác nhất có thể.

Bấm vào đây để xem quá trình thực hiện quảng cáo cố định trong những ngày trước

Đấu giá một hay nhiều quảng cáo biểu ngữ diễn đàn của chúng tôi để đạt hiển thị lên tới 40.000+ lượt xem hằng ngày duy nhất cho mỗi quảng cáo trong một ngày!
* đấu giá kết thúc lúc 23:00 Giờ máy chủ (UTC), 1 giờ trước khi quảng cáo phục vụ đấu giá bắt đầu được phát hành tới thành viên.
** Đấu giá tối thiểu là $5.00 cho mỗi quảng cáo. Mức tăng đấu giá tối thiểu là $1.00. Không có giới hạn đấu giá tối đa - giá do nhu cầu quyết định.
*** Nếu bạn đấu giá cao hơn, giá trị THỰC đấu giá của bạn (trong trường hợp thanh toán trực tiếp qua bộ xử lý thanh toán, bất kỳ phí cho bộ xử lý thanh toán không bao gồm trong số hoàn trả) sẽ được hoàn trả tới số dư của bạn.

Ngày hiển thị Đấu giá quảng cáo Kết thúc đấu giá Đấu giá cao nhất Giá đấu giá
4 Jan 2022 Activation ad #1 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
4 Jan 2022 Activation ad #2 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
4 Jan 2022 Activation ad #3 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
4 Jan 2022 Activation ad #4 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
4 Jan 2022 Activation ad #5 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
4 Jan 2022 Activation ad #6 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
4 Jan 2022 Activation ad #7 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
4 Jan 2022 Activation ad #8 0d, 10h, 37m, 34s $4.00  
Sign in
Payment
Phụ thuộc vào loại phương thức mà bạn chọn, áp dụng giá trị mua tối thiểu và tối đa đa dạng, cùng với phí thu ngân. (Mua bằng số dư tài khoản của bạn thì miễn phí).
Summary

Tổng chi phí: $ or BAPs