FoXXX

Giới tính Nữ
THÊM BỘ LỌC: off - FoXXX chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 33509
Mua quảng cáo: $3.00 Xếp hạng: #9482
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #91004 với mỗi 0 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $12.95991 Xếp hạng: #4963 từ 14176 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 0 BAPs

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-13140425/25100/10077/50Delivered
BA-1176240/00/062/50Delivered
BA-1054790/00/056/50Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$2.9915Hiển thịẨn
Payeer$2.895Hiển thịẨn
Payeer$2.5572Hiển thịẨn
Payeer$1.9493Hiển thịẨn