Boyko

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - Boyko chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Perfect Money
Điểm Thưởng Quảng cáo: 1902
Mua quảng cáo: $6.00 Xếp hạng: #7365
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #56052 với mỗi 0 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $25.69112 Xếp hạng: #2706 từ 9028 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 1370514 BAPs Xếp hạng: #753 với 8744 lượt chơi, 7 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#3461tổng số tiền cược 290 BAP; 29 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP
#2698tổng số tiền cược 16400 BAP; 363 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 100 BAP
#324tổng số tiền cược 7670 BAP; 127 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 110 BAP
#98tổng số tiền cược 1171804 BAP; 1827 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 50000 BAP
#978tổng số tiền cược 31100 BAP; 111 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 2025 BAP
#4677tổng số tiền cược 650 BAP; 12 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 100 BAP
#390tổng số tiền cược 142600 BAP; 6275 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 5000 BAP

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
24-11-2020 10:47:3001-12-2020 10:47:30Super User - Mini Upgrade424 ($5.03)
26-08-2020 10:51:1202-09-2020 10:51:12Super User - Mini Upgrade196 ($2.34)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-2463160/00/0134/100Delivered
BA-2443690/00/01796/100Delivered
BA-2412390/00/0138/100Delivered
BA-2277310/00/0139/100Delivered
BA-2271650/00/0140/100Delivered
BA-2214490/00/0134/100Delivered

PURE ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
PA-2119070/00/02053/2000Delivered
PA-2118920/00/02098/2000Delivered
PA-2118800/00/05622/2000Delivered
PA-2118770/00/02329/2000Delivered
PA-2118690/00/04597/2000Delivered
PA-2118660/00/08303/2000Delivered
PA-2118440/00/03075/2000Delivered
PA-2118410/00/02067/2000Delivered
PA-2118400/00/05295/2000Delivered
PA-2118370/00/04250/2000Delivered
PA-2118360/00/08709/2000Delivered
PA-2118290/00/06327/2000Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$2.895Hiển thịẨn
Payeer$1.7852Hiển thịẨn
Payeer$1.6501Hiển thịẨn
Payeer$1.0807Hiển thịẨn
Payeer$0.9843Hiển thịẨn