QUEENSRYCH

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - QUEENSRYCH chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Perfect Money
Điểm Thưởng Quảng cáo: 904
Mua quảng cáo: $237.00 Xếp hạng: #475
Hoa hồng giới thiệu: $0.00132 Xếp hạng: #7516 với mỗi 1 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $167.83149 Xếp hạng: #433 từ 26919 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 20022901 BAPs Xếp hạng: #109 với 129106 lượt chơi, 6 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#13698tổng số tiền cược 40 BAP; 4 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP
#65tổng số tiền cược 20001081 BAP; 128459 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 32000 BAP
#10316tổng số tiền cược 10 BAP; 1 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP
#654tổng số tiền cược 17100 BAP; 268 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 500 BAP
#2768tổng số tiền cược 1100 BAP; 17 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 400 BAP
#2360tổng số tiền cược 3570 BAP; 357 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-2520070/00/0155/100Delivered
BA-2512600/00/0141/100Delivered
BA-2498140/00/0121/100Delivered
BA-2482150/00/0268/100Delivered
BA-2457390/00/0145/100Delivered
BA-2439000/00/0153/100Delivered
BA-2409640/00/0190/100Delivered
BA-2406780/00/0181/100Delivered
BA-2386180/00/0154/100Delivered
BA-2336810/00/0273/100Delivered
BA-2317950/00/0152/100Delivered
BA-2293570/00/0134/100Delivered
BA-2277720/00/0147/100Delivered
BA-2247930/00/0344/100Delivered
BA-2247920/00/0260/100Delivered

PURE ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
PA-53260/00/0517/500Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$4.8346Hiển thịẨn
Perfect Money$3.1116Hiển thịẨn
Payeer$2.9722Hiển thịẨn
Payeer$2.7984Hiển thịẨn
Payeer$2.7599Hiển thịẨn