pisti87

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: on - pisti87 chỉ chấp nhận các quảng cáo từ $0.001
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Perfect Money
Solid Trust Pay
Payeer
Bitcoin
Litecoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 375444
Mua quảng cáo: $562.00 Xếp hạng: #201
Hoa hồng giới thiệu: $64.55079 Xếp hạng: #107 với mỗi 327 người giới thiệu, 9 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $582.75126 Xếp hạng: #104 từ 13419 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 7630 BAPs Xếp hạng: #6733 với 390 lượt chơi, 6 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#5294tổng số tiền cược 170 BAP; 17 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP
#5481tổng số tiền cược 2750 BAP; 105 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 100 BAP
#1309tổng số tiền cược 1100 BAP; 61 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 500 BAP
#2092tổng số tiền cược 2500 BAP; 100 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 25 BAP
#12293tổng số tiền cược 50 BAP; 1 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 50 BAP
#4505tổng số tiền cược 1060 BAP; 106 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-26474425/25100/100380/300Delivered
BA-26233925/25100/100514/500Delivered
BA-26232825/25100/100637/500Delivered
BA-26230425/25100/100630/500Delivered
BA-26229925/25100/100512/500Delivered
BA-26207825/25100/100623/500Delivered
BA-26124825/25100/100541/500Delivered
BA-26114326/25100/100553/500Delivered
BA-25883925/25100/100161/100Delivered
BA-25718225/25100/100179/100Delivered
BA-25600625/25100/100146/100Delivered
BA-25593325/25100/100128/100Delivered
BA-25583125/25100/100126/100Delivered
BA-25564925/25100/100113/100Delivered
BA-25559225/25100/100122/100Delivered

PURE ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
PA-2620800/00/06000/6000Delivered
PA-2510820/00/02072/2000Delivered
PA-2289660/00/02042/2000Delivered
PA-2225630/00/06505/2000Delivered
PA-2218880/00/02014/2000Delivered
PA-2085610/00/02049/2000Delivered

FIXED ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
FA-2275040/00/06372/0Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$0.9649Hiển thịẨn
Payeer$0.9649Hiển thịẨn
Payeer$0.9649Hiển thịẨn
Payeer$0.9649Hiển thịẨn
Payeer$0.9649Hiển thịẨn