zaara

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - zaara chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Bitcoin
Litecoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 128143
Mua quảng cáo: $109.65 Xếp hạng: #1041
Hoa hồng giới thiệu: $0.01531 Xếp hạng: #3755 với mỗi 1 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $98.65315 Xếp hạng: #720 từ 15921 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 0 BAPs

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
11-09-2019 18:50:2018-09-2019 18:50:20Super User - Mini Upgrade644 ($8.25)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-1639420/00/0109/50Delivered
BA-1627030/00/0216/50Delivered
BA-1600390/00/0150/50Delivered
BA-1580130/00/094/50Delivered
BA-1571660/00/0126/50Delivered
BA-1542710/00/069/50Delivered
BA-1513240/00/081/50Delivered
BA-1511330/00/088/50Delivered
BA-1511320/00/092/50Delivered
BA-1511310/00/080/50Delivered
BA-1511300/00/085/50Delivered
BA-1511290/00/085/50Delivered
BA-1511280/00/088/50Delivered
BA-1511260/00/084/50Delivered
BA-1511250/00/083/50Delivered

PURE ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
PA-137520/00/0507/500Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$1.8045Hiển thịẨn
Payeer$1.6598Hiển thịẨn
Payeer$1.6405Hiển thịẨn
Payeer$1.5922Hiển thịẨn
Payeer$1.4764Hiển thịẨn