AmazinglyGrace

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - AmazinglyGrace chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Litecoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 96506
Mua quảng cáo: $33.50 Xếp hạng: #2726
Hoa hồng giới thiệu: $0.00
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $46.05996 Xếp hạng: #1545 từ 10666 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 457467 BAPs Xếp hạng: #1323 với 2873 lượt chơi, 7 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#388tổng số tiền cược 11630 BAP; 50 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 2500 BAP
#2806tổng số tiền cược 14700 BAP; 147 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 100 BAP
#46tổng số tiền cược 123000 BAP; 1230 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 100 BAP
#630tổng số tiền cược 18762 BAP; 112 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 1166 BAP
#458tổng số tiền cược 231025 BAP; 383 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 925 BAP
#265tổng số tiền cược 38150 BAP; 763 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 50 BAP
#1124tổng số tiền cược 20200 BAP; 188 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 1250 BAP

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
24-12-2021 01:35:5031-12-2021 01:35:50Super User - Mini Upgrade547 ($9.48)
26-11-2021 12:04:4203-12-2021 12:04:42Super User - Mini Upgrade687 ($8.94)
09-11-2021 11:14:0716-11-2021 11:14:07Super User - Mini Upgrade161 ($2.26)
29-10-2021 00:20:5605-11-2021 00:20:56Super User - Mini Upgrade554 ($8.01)
29-01-2021 10:49:5705-02-2021 10:49:57Super User - Mini Upgrade385 ($4.62)
07-10-2020 14:52:4314-10-2020 14:52:43Super User - Mini Upgrade208 ($2.73)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-2632040/00/0138/100Delivered
BA-2621120/00/0542/500Delivered
BA-2621080/00/0508/500Delivered
BA-26210725/25100/100524/500Delivered
BA-26210625/25100/100519/500Delivered
BA-26210425/25100/100611/500Delivered
BA-2621030/00/0511/500Delivered
BA-2621000/00/0535/500Delivered
BA-26096625/25100/100577/500Delivered
BA-2598060/00/0151/100Delivered
BA-2587190/00/0127/100Delivered
BA-25859925/25100/100120/100Delivered
BA-25859825/25100/100129/100Delivered
BA-25811525/25100/100137/100Delivered
BA-25811025/25100/100159/100Delivered