Hadi5337

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: on - Hadi5337 chỉ chấp nhận các quảng cáo từ $0.001
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Perfect Money
Payeer
Bitcoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 399895
Mua quảng cáo: $173.475 Xếp hạng: #660
Hoa hồng giới thiệu: $0.00979 Xếp hạng: #4231 với mỗi 15 người giới thiệu, 1 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $98.87435 Xếp hạng: #718 từ 20371 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 80 BAPs Xếp hạng: #57319 với 4 lượt chơi, 2 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#14584tổng số tiền cược 30 BAP; 3 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP
#11844tổng số tiền cược 50 BAP; 1 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 50 BAP

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
18-02-2021 13:10:4025-02-2021 13:10:40Super User - Mini Upgrade282 ($5.30)
26-01-2021 18:45:1802-02-2021 18:45:18Super User - Mini Upgrade371 ($6.36)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-26341425/250/0122/100Delivered
BA-2607770/0100/100517/500Delivered
BA-26077325/25100/100514/500Delivered
BA-25919625/250/0137/100Delivered
BA-25834825/250/0568/100Delivered
BA-2583470/0100/100561/100Delivered
BA-25834425/25100/100447/100Delivered
BA-25716225/250/0141/100Delivered
BA-25578325/250/0126/100Delivered
BA-2553860/0100/100125/100Delivered
BA-25538225/250/0125/100Delivered
BA-25538025/250/0123/100Delivered
BA-2553780/0100/100121/100Delivered
BA-25537725/250/0124/100Delivered
BA-25306225/250/0207/100Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$6.755Hiển thịẨn
Payeer$2.9722Hiển thịẨn
Payeer$2.895Hiển thịẨn
Payeer$2.4897Hiển thịẨn
Payeer$2.0264Hiển thịẨn