DjonSmeet34

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - DjonSmeet34 chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 25383
Mua quảng cáo: $11.00 Xếp hạng: #5472
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #37512 với mỗi 0 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $36.62494 Xếp hạng: #1924 từ 20435 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 97580 BAPs Xếp hạng: #2561 với 652 lượt chơi, 7 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#138tổng số tiền cược 95655 BAP; 510 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 2500 BAP
#18048tổng số tiền cược 250 BAP; 10 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 25 BAP
#5195tổng số tiền cược 100 BAP; 10 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP
#11356tổng số tiền cược 50 BAP; 1 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 50 BAP
#6545tổng số tiền cược 125 BAP; 5 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 25 BAP
#6944tổng số tiền cược 300 BAP; 6 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 50 BAP
#4390tổng số tiền cược 1100 BAP; 110 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-24514825/25100/100125/100Delivered
BA-17912925/25100/10082/50Delivered
BA-17245225/25100/100136/50Delivered
BA-17245125/25100/100124/50Delivered
BA-16759425/25100/100195/50Delivered
BA-15660525/25100/100114/50Delivered
BA-14393525/25100/10070/50Delivered
BA-13352325/250/087/50Delivered
BA-12197025/25100/10054/50Delivered
BA-11153625/25100/100115/50Delivered
BA-9948825/25100/10074/50Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$1.8335Hiển thịẨn
Payeer$1.515Hiển thịẨn
Payeer$1.351Hiển thịẨn
Payeer$1.2159Hiển thịẨn
Payeer$1.2062Hiển thịẨn