banto212

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - banto212 chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Perfect Money
Payeer
Litecoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 199522
Mua quảng cáo: $444.06 Xếp hạng: #257
Hoa hồng giới thiệu: $27.74488 Xếp hạng: #192 với mỗi 88 người giới thiệu, 10 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $284.21126 Xếp hạng: #243 từ 11556 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 0 BAPs

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-2640510/00/0341/300Delivered
BA-2610400/00/0512/500Delivered
BA-2587850/00/0140/100Delivered
BA-25534725/250/0197/100Delivered
BA-25262425/250/0153/100Delivered
BA-25040225/250/01398/100Delivered
BA-2470270/00/0121/100Delivered
BA-24419925/250/0147/100Delivered
BA-24128225/25100/100122/100Delivered
BA-2385610/00/0210/100Delivered
BA-2288460/00/0148/100Delivered
BA-2255160/00/0174/100Delivered
BA-2215310/00/0700/100Delivered
BA-2193390/00/0155/100Delivered
BA-2138020/00/0131/100Delivered

PURE ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
PA-2627540/00/018096/180000Active
PA-2623160/00/041474/180000Active
PA-2604230/00/040472/90000Active
PA-2594950/00/05926/3000Delivered
PA-2568990/00/018136/18000Delivered
PA-24576450000/500000/00/0Delivered
PA-2214430/00/06993/2000Delivered
PA-2205630/00/03989/2000Delivered
PA-2197280/00/06229/2000Delivered
PA-2196170/00/04061/2000Delivered
PA-21048850000/500000/00/0Delivered
PA-2082840/00/04038/2000Delivered
PA-20762750001/500000/00/0Delivered
PA-2066980/00/04065/4000Delivered
PA-2064110/00/04013/4000Delivered

FIXED ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
FA-2276140/00/012692/0Delivered
FA-1490540/00/011279/0Delivered
FA-1486240/00/011481/0Delivered
FA-1475190/00/011515/0Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$1.00Hiển thịẨn
Payeer$1.00Hiển thịẨn
Payeer$0.9746Hiển thịẨn
Payeer$0.9649Hiển thịẨn
Payeer$0.9649Hiển thịẨn