Otyn

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - Otyn chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 48971
Mua quảng cáo: $8.00 Xếp hạng: #6414
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #36755 với mỗi 0 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $14.3237 Xếp hạng: #4528 từ 14228 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 0 BAPs

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-19635325/25100/100158/50Delivered
BA-19620875/75300/300309/150Delivered
BA-18861825/25100/10078/50Delivered
BA-18776825/25100/100108/50Delivered
BA-18559025/25100/100118/50Delivered
BA-16781025/25100/10086/50Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$3.0108Hiển thịẨn
Payeer$1.2545Hiển thịẨn
Payeer$1.158Hiển thịẨn
Payeer$1.0229Hiển thịẨn