Mfateh

Giới tính Nữ
THÊM BỘ LỌC: off - Mfateh chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 11603
Mua quảng cáo: $13.00 Xếp hạng: #4957
Hoa hồng giới thiệu: $0.00
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $18.02988 Xếp hạng: #3727 từ 2718 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 0 BAPs

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
27-12-2021 14:43:3403-01-2022 14:43:34Super User - Mini Upgrade469 ($7.80)
12-12-2021 18:12:1119-12-2021 18:12:11Super User - Mini Upgrade86 ($1.54)
22-11-2021 16:38:3229-11-2021 16:38:32Super User - Mini Upgrade393 ($5.54)
04-11-2021 05:29:1011-11-2021 05:29:10Super User - Mini Upgrade161 ($2.16)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-2649690/00/0256/1200Active
BA-2639870/00/0307/300Delivered
BA-2621770/00/01378/1000Delivered
BA-2614900/00/0529/500Delivered
BA-2614870/00/01098/1000Delivered
BA-2613590/00/0519/500Delivered
BA-2604930/00/0131/100Delivered
BA-2587660/00/0156/100Delivered
BA-2587650/00/00/100Pending