20iwmity19

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - 20iwmity19 chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Bitcoin
Litecoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 272127
Mua quảng cáo: $185.35 Xếp hạng: #614
Hoa hồng giới thiệu: $4.44250 Xếp hạng: #655 với mỗi 27 người giới thiệu, 13 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $208.91824 Xếp hạng: #329 từ 19375 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 945882 BAPs Xếp hạng: #922 với 8876 lượt chơi, 7 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#150tổng số tiền cược 81630 BAP; 665 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10000 BAP
#1297tổng số tiền cược 122125 BAP; 1639 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 100 BAP
#21tổng số tiền cược 273200 BAP; 2720 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 500 BAP
#218tổng số tiền cược 216232 BAP; 778 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10800 BAP
#603tổng số tiền cược 116625 BAP; 263 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 850 BAP
#187tổng số tiền cược 68400 BAP; 1240 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 500 BAP
#617tổng số tiền cược 67670 BAP; 1571 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 1250 BAP

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
27-12-2021 19:09:1903-01-2022 19:09:19Super User - Mini Upgrade469 ($7.93)
26-11-2021 03:58:2003-12-2021 03:58:20Super User - Mini Upgrade740 ($16.50)
29-07-2021 21:29:5305-08-2021 21:29:53Super User - Mini Upgrade786 ($14.73)
29-04-2021 08:03:2106-05-2021 08:03:21Super User - Mini Upgrade489 ($9.15)
27-03-2021 03:23:0003-04-2021 03:23:00Super User - Mini Upgrade514 ($8.76)
19-03-2021 16:03:0426-03-2021 16:03:04Super User - Mini Upgrade195 ($2.58)
10-03-2021 19:43:3217-03-2021 19:43:32Super User - Mini Upgrade161 ($2.10)
25-02-2021 15:43:4404-03-2021 15:43:44Super User - Mini Upgrade477 ($8.87)
12-02-2021 11:26:4019-02-2021 11:26:40Super User - Mini Upgrade180 ($2.98)
29-01-2021 01:31:2005-02-2021 01:31:20Super User - Mini Upgrade416 ($7.02)
06-07-2020 13:35:1713-07-2020 13:35:17Super User - Mini Upgrade182 ($3.61)
11-05-2020 23:30:1418-05-2020 23:30:14Super User - Mini Upgrade116 ($2.39)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-2650260/00/0254/1500Active
BA-264949325/3251300/1300259/3900Active
BA-264873125/125500/500728/1500Active
BA-264724225/225900/900994/2700Active
BA-264723150/150600/600898/1800Active
BA-2647170/00/0950/1800Active
BA-2643600/00/0609/600Delivered
BA-264359350/3501400/14001147/4200Active
BA-2643570/00/01902/7500Active
BA-2637640/00/0319/300Delivered
BA-26376325/25100/100415/300Delivered
BA-26376225/25100/100300/300Delivered
BA-26376125/25100/100319/300Delivered
BA-26376026/25100/100461/300Delivered
BA-26375925/25100/100327/300Delivered