Sheverja

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - Sheverja chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 43243
Mua quảng cáo: $45.05 Xếp hạng: #2172
Hoa hồng giới thiệu: $4.00444 Xếp hạng: #699 với mỗi 36 người giới thiệu, 1 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $64.60648 Xếp hạng: #1096 từ 19775 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 240 BAPs Xếp hạng: #38098 với 24 lượt chơi, 1 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#10677tổng số tiền cược 240 BAP; 24 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-21904225/25100/100169/100Delivered
BA-14586150/50200/200130/100Delivered
BA-14037625/25100/100260/50Delivered
BA-13682825/25100/100178/50Delivered
BA-12880425/25101/10088/50Delivered
BA-12293925/25100/10077/50Delivered
BA-11797825/25100/10077/50Delivered
BA-11383925/25100/10073/50Delivered
BA-10746825/25100/10081/50Delivered
BA-10365625/25100/10076/50Delivered
BA-9746425/25100/100827/50Delivered
BA-9429825/25100/10057/50Delivered
BA-8891825/25100/10072/50Delivered
BA-8891325/25100/100107/50Delivered
BA-8890925/25100/10092/50Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$4.6512Hiển thịẨn
Payeer$3.9758Hiển thịẨn
Payeer$3.9372Hiển thịẨn
Payeer$2.6923Hiển thịẨn
Payeer$2.6537Hiển thịẨn