dmx512

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - dmx512 chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Bitcoin
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 84336
Mua quảng cáo: $24.00 Xếp hạng: #3393
Hoa hồng giới thiệu: $0.00374 Xếp hạng: #5529 với mỗi 6 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $40.74869 Xếp hạng: #1732 từ 19972 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 0 BAPs

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-20585250/50200/200292/200Delivered
BA-197367200/200800/800635/400Delivered
BA-17086625/25100/10090/50Delivered
BA-16398125/25100/100103/50Delivered
BA-15743425/25100/10085/50Delivered
BA-14806025/25100/10076/50Delivered
BA-13991325/25100/10081/50Delivered
BA-12870725/25100/100115/50Delivered
BA-12066125/25100/10062/50Delivered
BA-10968025/25100/10078/50Delivered
BA-9990125/25100/10071/50Delivered
BA-9078525/25100/10068/50Delivered
BA-8294025/25100/10077/50Delivered
BA-760720/00/063/50Delivered
BA-689170/00/062/50Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$2.0844Hiển thịẨn
Payeer$1.1387Hiển thịẨn
Payeer$1.0904Hiển thịẨn
Payeer$1.0807Hiển thịẨn
Payeer$1.0711Hiển thịẨn