gnanaprakash574

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - gnanaprakash574 chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 11919
Mua quảng cáo: $4.195 Xếp hạng: #8136
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #25731 với mỗi 0 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $21.80418 Xếp hạng: #3147 từ 17442 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 100 BAPs Xếp hạng: #50710 với 1 lượt chơi, 1 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#24894tổng số tiền cược 100 BAP; 1 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 100 BAP

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
10-06-2021 06:52:5817-06-2021 06:52:58Super User - Mini Upgrade221 ($3.28)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-26427225/2520100/20100345/300Delivered

PURE ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
PA-2545020/00/03120/3000Delivered
PA-2369240/00/02039/2000Delivered
PA-2354980/00/02021/2000Delivered
PA-20077411000/110000/00/0Delivered
PA-20077311000/110000/00/0Delivered
PA-20077211000/1100020000/200000/0Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$1.0036Hiển thịẨn
Payeer$0.9649Hiển thịẨn