kardan102

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - kardan102 chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Payeer
Điểm Thưởng Quảng cáo: 13418
Mua quảng cáo: $0.00 Xếp hạng: #23077
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #21846 với mỗi 0 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $12.65921 Xếp hạng: #5060 từ 4619 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 20 BAPs Xếp hạng: #66010 với 2 lượt chơi, 1 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#25627tổng số tiền cược 20 BAP; 2 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP

PURE ADS

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
PA-20078211014/1100020136/200000/0Delivered
PA-20078111015/1100020000/200000/0Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Payeer$1.129Hiển thịẨn
Payeer$1.0132Hiển thịẨn
Payeer$0.9939Hiển thịẨn