komoe

Giới tính Nam
THÊM BỘ LỌC: off - komoe chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Perfect Money
Bitcoin
Litecoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 2972
Mua quảng cáo: $236.00 Xếp hạng: #477
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #19418 với mỗi 1 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $267.04021 Xếp hạng: #260 từ 19043 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 14711 BAPs Xếp hạng: #5124 với 25 lượt chơi, 2 trò chơi
Game BAP đã chơi: Xếp hạng: Chi tiết:
#2811tổng số tiền cược 14611 BAP; 15 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10095 BAP
#16676tổng số tiền cược 100 BAP; 10 lượt chơi; tối đa lượt chơi: 10 BAP

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
18-06-2019 11:30:0109-01-2022 23:59:59Super User - Mega Upgrade138 ($133.08)
18-06-2019 11:29:3516-07-2019 11:29:35Super User - Mini Upgrade892 ($24.87)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-2653160/00/027/300Active
BA-2650530/00/0143/300Active
BA-2642610/00/0301/300Delivered
BA-2640980/00/0303/300Delivered
BA-2639560/00/0492/300Delivered
BA-2636020/00/0300/300Delivered
BA-2629650/00/0280/100Delivered
BA-2613220/00/0506/500Delivered
BA-2598040/00/0137/100Delivered
BA-2578950/00/0130/100Delivered
BA-2507190/00/0150/100Delivered
BA-2478210/00/0110/100Delivered
BA-2454790/00/0175/100Delivered
BA-2428500/00/0134/100Delivered
BA-2394570/00/0139/100Delivered

BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Bộ xử lý Số tiền Bằng chứng thanh toán
Bitcoin$25.1051Hiển thịẨn
Bitcoin$14.81Hiển thịẨn
Bitcoin$10.00Hiển thịẨn
Bitcoin$8.30Hiển thịẨn
Bitcoin$8.30Hiển thịẨn