maklai

Giới tính Nữ
THÊM BỘ LỌC: off - maklai chấp nhận tất cả quảng cáo
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP: off
Bộ xử lý thanh toán:
Bitcoin
Điểm Thưởng Quảng cáo: 10802
Mua quảng cáo: $3.00 Xếp hạng: #8961
Hoa hồng giới thiệu: $0.00 Xếp hạng: #16971 với mỗi 0 người giới thiệu, 0 hiện đang hoạt động
Các tương tác quảng cáo trả tiền: $31.59667 Xếp hạng: #2213 từ 18235 tương tác quảng cáo trả tiền
Khối lượng chơi game BAP: 0 BAPs

NÂNG CẤP SIÊU NGƯỜI DÙNG

NGÀY MUA NGÀY HẾT HẠN LOẠI 1% QUẢNG CÁO ĐÃ NHẬN
30-12-2021 09:21:5806-01-2022 09:21:58Super User - Mini Upgrade355 ($6.00)
26-08-2021 15:13:5802-09-2021 15:13:58Super User - Mini Upgrade247 ($3.04)
14-08-2021 18:49:3721-08-2021 18:49:37Super User - Mini Upgrade172 ($2.98)
05-08-2021 09:01:4512-08-2021 09:01:45Super User - Mini Upgrade299 ($4.12)

QUẢNG CÁO SỐ LƯỢNG LỚN

Tên 728*90 lmp 125*125 lmp Số lần bấm chuột Trạng thái
BA-1610190/00/0118/50Delivered
BA-14902050/500/0159/100Delivered